سخنی از جبران خلیل جبران

نفس خود را هفت بار نکوهش کردم:

 

اولین بار:هنگامی که می خواستم با پایمال کردن ضعیفان خودم را بالا ببرم

  دومین بار:هنگامی که در مقابل کسانی که ناتوان بودند خود را به نا خوشی زدم

 سومین بار:هنگامی که انتخاب را به عهده من گذاردند به جای امور مشکل امور آسان و راحت را بر گزیدم

چهارمین بار:هنگامی که مرتکب اشتباهی شدم و خود را با اشتباهات دیگران تسلی دادم

پنجمین بار:هنگامی که از ترس سر به زیر بودم و آن وقت ادعا می کردم بسیار صبور و بردبارم

ششمین بار:هنگامی که جامه خود را بالا می گرفتم تا با سختیها و ناملایمات زندگی تماس پیدا نکنم

هفتمین بار:هنگامی که در مقابل خدا به نیایش ایستادم وآنگاه سروده های خویش را فضیلت دانستم

                                                              

                                         (جبران خلیل جبران)

/ 0 نظر / 4 بازدید