50 مزیت مرد بودن!

50 مزیت مرد بودن!

۱-اسم هر جک و جونوری رو روی شما نمیگذارند از قبیل آهو ،غزال، پروانه ، شاپرک و موارد دیگر که اینجا جاش نیست!

۲-در عروسی میتونید لباسیرو که بارها به تن کردید رو دوباره بپوشید!

۳-میتونید هر صد سال یه بار همموهاتون رو شونه نکنید و بعد بگید مد روزه!

۴-از ترس اینکه کسی سن شما روبفهمه شناسنامتون رو قایم نمیکنید!

۵-مطمئنا استهلاک فک شما به مراتب کمتراست!

۶- مدل لباس دختر شمسی خانم چشمهاتون رو داخل دهانتون سرنگوننمیکنه!

۷-در موقع استرس هیچوقت ناخنهای خود را نمیجوید!

۸-هفته ایدو بار شکست عشقی نمیخورید!

۹-لازم نیست از ۱۸ سالگی موهای سرتون رو رنگکنید چون موهای جوگندمی خیلی هم به شما میاد!

۱۰- فقط شما میتونید بریداستادیوم!

۱۱- خودتون پنچری ماشینتونو میگیرید!

۱۲-لازم نیست با قراردادن انواع جکهای هیدرولیک و غیر هیدرولیک در پاشنه کفش قدتون رو افزایشبدید!

۱۳- میتونید تمام روز بادوستانتون برید کوه و وقتی برمیگردید خونهبرای خانمتون تعریف کنید که چه روز پرکاری داشتید!

۱۴- موقع خواستگاری بههیچ وجه نگران بر هم خوردن تعادل سینی چای نیستید!

۱۵- از دیدن کله پاچهدچار تشنج نمیشید!

۱۶- هیچ کس از اینکه دست پخت افتضاحی دارید به شما ایرادنمیگیره!

۱۷- فقط شمایید که لذت تماشا کردن فوتبال یوونتوس- بارسلونا را باگزارش عادل فردوسی پور درک میکنید!

۱۸- فقط شمایید که میتونید لذت تکچرخ زدنبا cg رو تجربه کنید!

۱۹- میتونید با خط ریشتون بیش از ۱۲۰۰۰ اثر هنری خلقکنید!

۲۰- به طلا و جواهرات دیگران در حالی که دارید از حسادت منفجر میشیدنگاه نمیکنید!

۲۱- تو عروسی ها لازم نیست چند تن زنجیر از خودتون آویزونکنید که تازه دیگران ازتون بپرسند بدلییییییه؟

۲۲- سر سفره عقد لازم نیستبرید گل بچینید و گلاب بیارید و نون بگیرید و اینا

۲۳-

/ 0 نظر / 9 بازدید