یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:کشورهای همچون عراق، سوریه، سودان و الجزایر در جنگ احتمالی ایران و اسرائیل همراه با ایران خواهند بود و کشورهایی مانند لیبی و مصر تنها نظاره گر می شوند.
 

خبرگزاری مهر: یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:کشورهای همچون عراق، سوریه، سودان و الجزایر در جنگ احتمالی ایران و اسرائیل همراه با ایران خواهند بود و کشورهایی مانند لیبی و مصر تنها نظاره گر می شوند.

صادق الحسینی ، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره  عکس العمل جهان عرب درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفت: اکثریت مردم جهان عرب و نخبگان  قریب به اتفاق نظرشان همراه با ایران خواهد بود و این حمله را تجاوزی به حق مشروع دولت ایران می دانند.

وی با اشاره به اینکه مردم  کشورهای عربی حمله به جمهوری اسلامی ایران برای داشتن انرژی هسته ای و استقلال و یک تصمیم گیری  سیاسی می دانند ، بیان کرد:کشورهای عربی به عنوان رژِم حاکم این کشورها نیز درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران به سه قسمت تقسیم می شوند.

 بخش کم این  گروه رژیم های منطقه خلیج فارس هستند که تصمیم گیری ها دست خودشان نیست و هم پیمانان آمریکایی آنها تصمیم گیری می کنند و هر چه آمریکا دیکته کند را عمل خواهند کرد.


وی تصریح کرد: کشورهای دیگر شبیه عراق، سوریه، سودان و الجزایر همراه با ایران خواهند بود . اما در عین حال هم موضعی عملیاتی  از خودشان نخواهند داشت، چراکه خود در حال بحران و مواجهه با آمریکا هستند.

کارشناس خاورمیانه تأکید کرد:  البته این کشورها در عین حال نظاره گر نیز نخواهند بود و این احتمال وجود دارد که در صورت حمله وسیع به ایران و عکس العمل قاطع جمهوری اسلامی ایران هم جبهه ما خواهند بود. این روند منجر به یک جنگ اقلیمی با با ابعاد جهانی خواهد بود، آنها خود را شریک ایران می دانند.

وی گفت: یک جبهه نیز نظاره گر جنگ با ایران خواهد شد. کشورهایی مانند مصر، تونس  و لیبی چون هنوز هم بعد از بیداری اسلامی قدرت تحرکشان ضعیف است و مشغول بحران های داخلی خودشان هستند.

الحسینی با بیان اینکه هر حمله به جمهوری اسلامی ایران از هر نوعی که باشد، تمام معادلات را تغییر خواهد داد و یک نوع انتفاضه  عمومی و یا قیام در جهان اسلام به وجود خواهد آمد.

وی با تأکید بر این امر که احتمال حمله اسرائیل به ایران بسیار ضعیف است، اظهار داشت: آنها اکنون این جسارت را ندارند چراکه از موج اعتراضات می ترسند و هم اینکه مشغول انتخابات آمریکا هستندو اگر هم بخواهند کاری صورت دهند بعد از انتخابات آمریکا خواهد بود.

الحسینی با اشاره به اینکه انتخابات آمریکا در این حمله نقش ویژه ای خواهد داشت، بیان کرد: در این انتخابات نیز اوباما تلاش بیشتری برای جلوگیری از جنگ خواهد کرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید