سخن دکتر علی شریعتی درباره ی" مردان در چارچوب عشق و محبت"

مردها در چارچوب عشق و محبت،به وسعت غیر قابل تصوری نامردند.برای اثبات کمال نامردی مردها همین بس که در مقابل قلب عاشق و فریب خوده ی یک زن احساس می کنند که مردند!!!

تا هنگامی که قلب زن تسلیم نشده پست تر و سمج تر از ... عاجزتر از یک اسیر گداتر از گدایان سامره پوزه بر خاک و دست تمنا به پیش،گدایی عشق می کنند،اما تا خاطرشان از تسلیم قلب زن،راحت شد یکباره به یادشان می افتد که خدا مردشان آفریده!!!

و تازه کمال مردانگی را در بی نهایت نامردی جستجو می کنند.در شکنجه دادنقلب و به زنجیر کشیدن یک زن اسیر...

دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 43 بازدید
محمد

مرد حسابی این کجاش از شریعتی هستش؟؟؟ کارو کتاب نامه های سرگردان رو بخون احمق