خو اص غذا

FOOD AS MHEEDICINE

HEAD ACHE?

EATFISH!

Eat plenty of fish -- fish oil helps preventheadaches.

So does ginger, which reduces inflammation andpain.

سرتان درد می کند؟ ماهی بخورید.

ماهی زیاد مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمک می کند.

زنجبیل هم با کاهش تورم و درد عملکرد مشابهی دارد.

HAVE FEVER?

EATYOGURT!

Eat lots of yogurt before pollen season.

Also-eat honey from your area (local region) daily.

تب دارید؟ ماست میل کنید.

قبل از شروع فصل گرده افشانی ماست زیاد مصرف کنی ¯.

همچنین بطور روزانه از عسل محلیمنطقه خود میل کنید.

TO PREVENT STROKE?

DRINK TEA!

Prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regulardoses of tea.

(Actually, teasuppresses my appetite and keeps the pounds from invading.... Green tea is great for ourimmune system)!

برای جلوگیری از سکته:

چای بنوشید.

با مصرف مرتب چای از رسوب چربی بر روی دیواره شریان ها جلوگیری کنید.

 (در مورد خودم چای اثر خوبی برای کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است....چای سبز برای سیستم ایمنی فوق العاده است)!

INSOMNIA (CAN'T SLEEP)?

HONEY!

Use honey as a tranquilizer and sedative.

بیخوابی دارید؟

عسل بخورید.

از عسل بعنوان داروی مسکن و آرامش بخش استفاده کنید.

.

ASTHMA?

EATONIONS!!!!

Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.

(When I was young, my motherwouldmake onion packs to place on our chest, helped the respiratoryailments and actually made usbreathe better).

دچار آسم هستید؟

پیاز بخورید.

مصرف پیاز التهاب نایژک ها را از بین می برد.

(وقتی بچه بودم مادرم بسته پیاز درست می کرد تا روی قفسه سینه ما بگذارد. برای درمان بیماری های تنفسی خوب بود و کمک می کرد بهتر نفس بکشیم.)

ARTHRITIS?

EATFISH, TOO!!

Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.

(fish has omega oils, good forour immune system)

از ورم مفاصل رنج می برید؟

باز هم ماهی میل کنید.

ماهی قزل آلا، تون، خال مخالی و ساردین از ورم مفاصل جلوگیری می کند.

(ماهی سرشار از روغن های امگاست که برای سیستم ایمنی فوق العاده است.)

UPSET STOMACH?

BANANAS - GINGER!!!!!

Bananas will settle an upset stomach.

Ginger will cure morning sickness and nausea.

دل بهم خوردگی دارید؟ موز و زنجبیل.

موز به معده ای که اذیت شده کمک می کند.

زنجبیل حالت تهوع صبحگاهی و دل آشوب را درمان می کند.

BLADDER INFECTION?

DRINK CRANBERRY JUICE!!!!

High-acid cranberry juice controls harmfulbacteria.

/ 0 نظر / 13 بازدید