لغت نامه مهندسین !!!

لغت نامه مهندسین  !!!

 مهندسین در بیان ویژگیهای دستگاههای خود کلماتی ذکر می کنند، معنی این کلمات و عبارات را بدانید:

1.      این بستگی دارد به ...... یعنی: جواب سوال شما را نمی دانم!

2.      این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده شد. یعنی: این موضوع را بطور تصادفی فهمیدم!

3.      نحوه عمل دستگاه بسیار جالب است. یعنی: دستگاه کار می کند و این برای ما تعجب انگیز است!

4.      کاملا انجام شده یعنی: راجع به 10 درصد کار تنها برنامه ریزی شده !

5.      ما تصحیحاتی روی سیستم انجام دادیم تا آن را ارتقا دهیم. یعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع کرده ایم!

6.      پروژه بدلیل بعضی مشکلات دیده نشده، کمی از برنامه ریزی عقب است. یعنی: تاکنون روی پروژه دیگری کار می کردیم!

7.      ما پیشگویی می کنیم..... یعنی: 90 درصد احتمال خطا می رود!

8.      این موضوع در مدارک علمی تعریف نشده. یعنی: تاکنون کسی از اعضا تیم پروژه به این موضوع فکر نکرده است!

9.      پروژه طوری طراحی شده که کاملا سیستم بدون نقص کار می کند. یعنی: هرگونه مشکلات بعدی ناشی از عملکرد غلط اپراتورها ست!

10.  تمام انتخاب اولیه به کنار گذاشته شد. یعنی: تنها فردی که این موضوع را می فهمید از تیم خارج شده است!

11.  کل کوشش ما برای اینست که مشتری راضی شود. یعنی: ما آنقدر از زمان بندی عقبیم که هر چه که به مشتری بدهیم راضی می شود!

12. تحویل پروژه برای فصل آخر سال اینده پیش بینی شده است. یعنی: که تا آن زمان ما می توانیم مقصر تاخیر در اجرای پروژه را کسی از میان تیم کارفرما پیدا کنیم!

13.  روی چند انتخاب بطور همزمان در حال کار هستیم. یعنی: هنوز تصمیم نگرفته ایم چه کنیم!

14.  تا چند دقیقه دیگر به این موضوع می رسیم. یعنی: فراموشش کنید، الان به اندازه کافی مشکل داریم!

15.  حالا ما آماده ایم صحبتهای شما را بشنویم. یعنی: شما هر چه می خواهید صحبت کنید که البته تاثیری در کاری که ما انجام خواهیم داد ندارد!

16.  بعلت اهمیت تئوری و عملی این موضوع...... یعنی: بعلت علاقه من به این موضوع!

17. سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده شده اند. یعنی: طبیعتا بقیه نمونه ها واجد مشخصاتی که شما باید بعد از مطالعه به آن برسید،‌ نبوده اند!

18.  بقیه نتایج در گزارش بعدی ارائه می شود. یعنی: بقیه نتایج را تا فشار نیاورید نخواهیم داد!

19.  ثابت شده که .... یعنی: من فکر می کنم که .....!

20.  این صحبت شما تا اندازه ای صحیح است. یعنی:از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است!

21.  در این مورد طبق استاندارد عمل خواهیم کرد. یعنی: ازجزئیات کار اصلا اطلاع ندارید!

/ 0 نظر / 10 بازدید