تماشا: در پایان تمرین دیروز پرسپولیس دو هوادار این تیم دستگیر شدند. رویانیان در حال صحبت با هواداران و به خصوص در حال توضیح کنار گذاشته شدن علی کریمی از تیم بود که دو هوادار در حال فیلمبرداری از صحبت های او بودند.

ماموران این دو هوادار را دستگیر کردند و فیلم صحبت های رویانیان را پاک کردند. حالا سایت نامه نیوز مدعی شده مدیرعامل پرسپولیس در جمع هواداران این تیم مسائلی را در مورد علی کریمی گفته و از خبرنگاران خواسته آنها را رسانه ای نکنند.

افشاگری های رویانیان درباره کریمی و بازداشت دو هوادار

به ادعای نامه نیوز، اعتراض های مداوم هواداران پرسپولیس به اخراج علی کریمی، باعث شد محمد رویانیان در جمع هواداران حاضر شود و برای آنها توضیح دهد. رویانیان هم پس از تمرین به جمع هواداران رفت و بخشی از اقدامات علی کریمی را با آنها در میان گذاشت ولی از خبرنگاران درخواست کرد این مسائل رسانه ای نشود.

تعدادی از هواداران پس از شنیدن صحبت های رویانیان گفتند تا حدی قانع شده اند و از او خواستند مردم را در جریان قرار دهد اما رویانیان گفت اگر مسائل را بازگو کند وضعیت بدتر خواهد شد و علی کریمی بخش زیادی از هوادارانش را از دست خواهد داد!

رویانیان گفت: «قصد داشتم پای کریمی را بیمه کنم و مجسمه اش را بسازم اما از اقدامات این بازیکن که باعث تحریک برخی دیگر از نفرات تیم شده، متاسفم. این تنها نمونه هایی از حاشیه سازی های کریمی در این مدت اخیر بوده است.»

اما قسمت مهم صحبت های او این بود که گفت: «دو برابر حبیب کاشانی به علی کریمی پول داده ام.» این موضوع می تواند واکنش علی کریمی را در پی داشته باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید