ا ثرات جسمی خنده

اثرات جسمیخنده

1-
خندهصورت را زیبا میسازد.
2-
خندهدر طولانی نمودن عمر نقش موثردارد .
3-
خندهسن فرد را کمتر نشان می دهد .
4-
خندهزبان مشترک همه جهانیان است .
5-
خندهانبساط عروقی ایجاد می کند، که در سلامتی موثراست.
6-
خندهگرفتن حمام اکسیژن است .
7-
خندهبا بازدم انجام می شود و این کار باعث می گردد CO2 ازخون خارج شده و احساس مطلوبی ایجاد نماید .
8-
خندهتعادل ظرفیت هورمونی ایجاد می نماید .
9-
خندهباعثافزایش هورمون کورتیزول شده، ایمنی بدن را در برابر بیماری ها زیاد می کند.
10-
خندههورمون سروتونین را افزایش دادهاحساس سرخوشی ایجاد می نماید .
11-
خندهتعدادضربان قلب(HR) را کاهش می دهد. که در سلامتی موثر است .
12-
خندهبه دلیل شستن CO2 از خون، صورت را شفاف می کند.
13-
خندهآنقدر مهم است که عکاسان می گویند، "لبخند، لبخند، لطفا لبخند بزنید."
14-
خندهبه دلیلانبساط عروقی، ترمیم بافتهای آسیب دیده را تسهیل می نماید.
15-
خندهاز بیماری زخم معده و اثنی عشر جلوگیری می کند.
16-
خندهکلسترول خون را کاهش می دهد.
17-
خندهدر پیشگیری از سکته قلبی و سکته مغزی موثر است .
18-
خنده" دویدن بی حرکت" نام گرفته است و به این دلیلافراد لاغر را چاق و افراد چاق را لاغر می کند .
19-
خندهباعث می شود که به دندانهایمان بیشتر توجه کرده درنظافت انها بکوشیم.
20-
خندهزیاد، مشکل فیزیولوژیایجاد نمی کند چرا که خنده زیاد باعث ریزش اشک از چشم می شود. و این نوعیمکانیسم جبرانی یا دفاعی است که فشار خون مغزی را کاهش می دهد .
21-
خندهبر خلاف تصور عموم چروک صورت را از بین می برد ولی اخمچین و چروک صورت را زیاد می کند .
22-
خندهباعثافزایش ترشح اندرفین مغز می شود (اندرفین نوعی مرفین است که از مغز ترشح می شود) و باعث احساس سرخوشی و شادی می شود.
23-
خندهتحمل دردهای جسمی را آسانتر می سازد.
24-
خندهبا افزایش سن نسبت عکس دارد. متاسفانه هر چه سنمان زیادتر شود کمتر می خندیم.
25-
خندهگرفتگی ها وکرامپ های عضلانی را بر طرف می سازد .
26-
خندهباعث رفع خستگی می شود .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید