سازمان سنجشآموزش عالی!
آزمون استخدامیکارشناسی ارشد دستیاری!
مدت پاسخگویی درروزنامه های کثیرالانتشار اعلام میشود!
تست های فرهنگی هنری
هنرپیشه معروف سینما ؟
الف) محمدرضا گلزار
ب) محمدرضا علفزار
ک) محمدرضا گندمزار
ش) محمدرضا دشت
هنرپیشه مرحوم سینما ؟
الف) رضا ژیان
ب) رضا ماکسیما
ک) رضا فولکس
ش) رضا خاور
هنرپیشه مرحوم فیلم "ممل آمریکایی" ؟
الف) نعمت الله گرجی
ب) نعمت الله ساقه طلایی
ک) نعمت الله شیرین عسل
ش) نعمت الله مینو
هنرپیشه زن معروف سینما ؟
الف) هدیه تهرانی
ب) کادوی تهرانی
ک) چشم روشنی تهرانی
ش) قابل نداره تهرانی
بازیگر چشم روشن سینما و تلوزیون ؟
الف) پارسا پیروزفر
ب) فارسا فیروزپر
ک) پارسا پیروزپر
ش) فارسا فیروزفر
یکی از آهنگ های منصور ؟
الف) دیوونه
ب) ... خل
ک) منگل
ش) عجوج مجوج!
خشایار اعتمادی چه سبکی می خواند ؟
الف) پاپ
ب) اسقف
ک) راهبه
ش) موبد 
 تست های ورزشی
مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس ؟
الف) علی پروین
ب) علی شهین
ک) علی مهین
ش) علی دمبه
کشتی گیر گردن کلفت ایران ؟
الف) عباس جدیدی
ب) عباس قدیمی
ک) عباس نیو
ش) عباس آپ تو دیت
تیم فوتبال آبادانی ؟
الف) نفت آبادان
ب) بنزین آبادان
ک) گازوئیل آبادان
ش) استقلال اهواز
باشگاه انگلیسی ؟
الف) میدلزبرو
ب) میدلزبیا
ک) میدلزبودی حالا
ش) میدلزپاشو برو گمشو
بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟
الف) حسن صالح حمیدزیچ
ب) حمید صالح حسنزیچ
ک) حسن حمید صالحزیچ
ش) بابا چند نفر به یه نفر ؟؟؟
دروازه بان انگلیس در جام جهانی ١٩٩٨ فرانسه ؟
الف) دیوید سیمن
ب) دیوید سیمثقال
ک) دیوید سیگرم
ش) دیوید سیتن
 مهاجم سال های دور منچستر یونایتد ؟
الف) اندی کول
ب) اندی سرشانه
ک) اندی پشت بازو
ش) اندی مرسی هیکل
مهاجم تیم ملی هلند و آرسنال ؟
الف) دنیس برگکمپ
ب) دنیس اروین
ک) دنیس وایز
ش) دنیس تریکو
تست های علمی تفریحی
مساحت دایره چقدر است ؟
الف) ٢ متر
ب) ۵/٢ متر
ک)بیشتره
ش) صبر کن بپرسم
سرعت نور چقدر است ؟
الف) خوباست
ب) بد نیست
ک) شما چطوری ؟
ش) چه خبر ؟
کدام عبارت زیر باید فیلتر شود ؟
الف) cosx
ب) 2sin2x
ک) cotghx
ش) tg3x
کدام دانشمند جاذبهزمین را کشف کرد ؟
الف) نیوتن
ب) کیلوگرم
ک) متر بر مجذور ثانیه
ش) نیترات مس
ماری کوری کاشف چه بود؟
الف) اورانیوم
ب) آلومینیوم
ک) آلمانیوم
ش) لوئی پاستور
در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است ؟
"
بی وفایی ، بی وفایی ، دل من از غصه داغون شده"
الف) ایهام
ب) صنعتنفت
ک) صنعت پتروشیمی
ش) صنعت آبکش سازی
شاعر قرن ده دوازده؟
الف) هاتفاصفهانی
ب) ابی اصفهانی
ک) اندی اصفهانی
ش) سیاوش قمیشی اصفهانی
فعل "خوردن" را صرف کنید ؟
الف)چشم
ب) صرف شده
ک) میل ندارم
ش) نوش جان
یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ،تلسکوپ و میکروسکوپ به کار میرود ؟
الف) عدسی
ب) کاچی
ک) فرنی
ش) لوبیا با دوغ
دانشمندی که بین بار الکتریکی و جرم الکترونها و سرعت حرکت آنها رابطه ای نوشت ؟
الف) تامسون
ب) واشنگتنی
ک) بمی
ش) شهسواری
شاخه ای ازعلم فیزیک ؟
الف) مکانیک
ب) باطری ساز
ک) بوسترساز
ش) کمکفنرساز
نویسنده "منطق الطیر" کدام شاعر است ؟
الف) عطار نیشابوری
ب) نجار نیشابوری
ک) سمسار نیشابوری
ش) کوپن فروش نیشابوری
یکی از اشکال ماده ؟
الف) گاز
ب) یخچال
ک) بخاری
ش) ماشین ظرف شویی
نام دیگر اسیدفرمیک ؟
الف) جوهر مورچه
ب) جوهر مورچه خوار
ک) جوهر پلنگ صورتی
ش) جوهر سرندی پیتی
نام گاز سرد کنندهیخچال های قدیمی ؟
الف) فرعون (فرئون)
ب) نمرود
ک) ابرهه
ش)خسرو پرویز
نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم ،نئون و ... ؟
الف) گازهای نجیب
ب) گازهای سر به زیر
ک) گازهایباوقار
ش) کلا بچه های خوبی هستن

وقت شما به پایان رسید . لطفا ماوس های خود را بالا بگیرید!